Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä:
Tapiolan Liikennekoulu Oy / Koulutus Aalto
Laurinlahdenkuja 16 F1
02320 Espoo
Y-Tunnus: 0368823-4

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt:
Koulutus Aallon henkilökunta
e-mail: info@koulutusaalto.fi

Rekisterin nimi:
Koulutus Aallon asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Koulutus Aallon asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.
Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä Koulutus Aallon toiminnan
markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa, eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

Rekisterin sisältö:
Etu- ja sukunimi
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Tilaus- ja laskutustiedot

Asiakkailta kerätään tarkoituksen mukaiset tiedot koulutuksen järjestämistä varten

Tietojen luovutus:
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus:
Koulutus Aallon asiakasrekisteriin ovat oikeutettuja ainoastaan yrityksen oma henkilökunta tai muut henkilöt, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisteriin pääsy vaatii salasanan käyttöä. Rekisteröitynyt asiakas voi itse muokata omia tietojaan, vaihtamalla ja päivittämällä niitä tarvittaessa ajan tasalle. Verkkokaupasta on mahdollisuus tehdä tilaus myös rekisteröitymättä ja rekisteriasioita
hoitavalle henkilölle voi ilmoittaa, jos haluaa estää tietojensa käytön suoramarkkinointiin.