Kuormaaminen ja kuormanvarmistus

Lastaa ja varmista kuorma oikein!

lastaus Kuormaaminen ja kuormanvarmistus

Perehdytys kuorman oikean varmistamiseen ja lainsäädännön tuntemus
ovat yksi kuljettajan tärkeimmistä osaamisalueista. Kuorman puutteellinen varmistaminen aiheuttaa vakavan vaaran kuljetuksen suorittajalle ja
muulle liikenteelle. Kuorman varmistuksen koulutuksessa käydään
läpi kuormanvarmistajien lujuudet, niiden sidontavoima ja tarvittavat
sidontakulmat.

Koulutuksen sisältö:

  • Terminaalissa työskentelevän kuorman lastaajan vastuut ja velvolisuudet
  • Kuljettajan vastuut ja velvollisuudet
  • Lainsäädäntö
  • Valvonta

Koulutuksen tavoitteet:

  • Kuljettaja osaa laskea nimellislujuuden ja kitkakertoimien vaikutuksen kuorman varmistamisessa.
  • Kuljettaja ymmärtää kuormakorin lujuudet, kuorman varmistamisen perusteet ja lainsäädännön.
  • Kuljettaja osaa varmistaa kuorman oikein.

Hinta:

110 euroa + alv

*Kurssi käy kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseksi (1pv)

Seuraavat kurssit:

[product_category category=”kuormaaminen-ja-kuormanvarmistus”]