ADR-kurssit

ADR-Koulutuksen tavoitteetadr-koulutukset ADR-kurssit

 • antaa kuljettajalle tiedot vaarallisten aineiden
  kuljetukseen liittyvistä riskeistä
 • perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi
 • tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista
  välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden,
  omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä
  onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.

ADR Peruskurssi (P)

Henkilöllä ei ole mitään voimassa olevaa ADR-ajolupaa. Kolmipäiväinen ADR-koulutus – Peruskurssi (P) oikeuttaa hyväksytyn ajolupakokeen jälkeen perusajolupaan (kappaletavaralupa), jolla voi kuljettaa muita kuin luokkien 1 (räjähteet) ja 7 (radioaktiiviset) aineita yli vapaarajan.

Kurssin kesto 3 päivää ja vähintään 18 tuntia.

Ajoluvan voi laajentaa säiliö- ja erikoiskurssilla säiliökuljetuksiin, räjähteisiin ja radioaktiivisiin aineisiin.

Hinta:

365 euroa + alv

*Kurssi käy kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseksi (1pv)

ADR Yhdistetty peruskurssi (YP)

Henkilöllä ei ole mitään voimassa olevaa ADR-ajolupaa. Nelipäiväinen Yhdistetty peruskurssi (YP) oikeuttaa hyväksytyn ajolupakokeen jälkeen perusajolupaan, räjähdeajolupaan sekä radioaktiivisten aineiden ajolupaan (kaikki luokat 1–9).

Kurssin kesto 4 päivää ja vähintään 26 tuntia.

Ajoluvan voi laajentaa säiliökuljetuksiin säiliökurssilla (ES).

Hinta:

415 euroa + alv

*Kurssi käy kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseksi (1pv)

ADR Säiliö (ES)

Kaksipäiväisen Säiliökurssin (ES) voi käydä hyväksytysti suoritetun yhdistetyn peruskurssin (YP) tai peruskurssin (P) kokeen jälkeen. Ajolupa oikeuttaa kuljettamaan vaarallisia aineita säiliöissä.

Kurssilla käydään läpi säiliökuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä ja kuljettajan toimintaa säiliökuljetuksissa. Säiliökurssilla voi korottaa kappaletavaraluvan säiliöluvaksi.

Kurssin kesto 2 päivää ja vähintään 13 tuntia.

HUOM! Kun ajoluvan laajuutta sen voimassaoloaikana laajennetaan, uuden ajoluvan voimassaoloaika säilyy samana kuin edellisen ajoluvan eli jos laajennat kappaletavaralupasi säiliöluvaksi, niin ADR-ajolupasi voimassaoloaika jatkuu vain kappaletavaraluvan loppuun asti.

Hinta:

290 euroa + alv

*Kurssi käy kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseksi (1pv)

ADR Täydennyskoulutus (YP / YT)

Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä. Lisäksi kerrataan tärkeimmät vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet. Kappaletavaraluvan (YP) suorittajat osallistuvat vain koulutuksen ensimmäiseen päivään. Henkilöt, jotka haluavat uusia kaikki voimassaolevat lupansa säiliö mukaan lukien (YT), suorittavat kurssin kaksipäiväisenä.

Kun ajolupakokeen suorittaa enintään 1 vuosi ennen edellisen ajoluvan vanhenemista, uusi ajolupa jatkuu 5 vuotta eteenpäin vanhan ajoluvan viimeisestä voimassaolopäivästä!

Hinta:

(YP) 170 euroa + alv

(YT) 280 euroa + alv