Tieturva1

tieturva1 Tieturva1Koulutus on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Tieturva 1 -pätevyys

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

 • Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
 • Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
 • Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
 • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Liikennevirasto ei vaadi Tieturva 1 -koulutusta:

 • Esimerkiksi suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa
  Tieturva- koulutuksen käynyt työnjohto.
 • Tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (puutavara, jne.);
  ajoneuvonosturin, betonipumppu- ja -auton kuljettajalta ym. vastaavan tyyppisissä
  lyhytaikaisissa erikoistehtävissä toimivilta.
 • Muussa kertaluonteiseksi luettavassa tehtävässä toimivalta.
 • Lyhytaikaisessa työssä Tieturva-koulutuksen käyneen valvonnassa työskentelevältä.

Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan
henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä
Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle.

Hinta:

120 euroa + alv + mahdollinen Tieturva1-korttimaksu 13 euroa.

*Kurssi käy kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseksi (1pv)

Seuraavat kurssit: