EFR-hätäensiapukoulutus

Ensiaputaidot ovat tarpeen niin töissä kuin vapaa-ajalla!ensiapu1 EFR-hätäensiapukoulutus

Ensimmäisten minuuttien oikealla toiminnalla voit pelastaa onnettomuuteen joutuneen tai sairauskohtauksen saaneen hengen. Huomioitavaa myös on etteivät ensiaputaidot säily, jos niitä ei
päivitetä säännöllisesti.

HUOM! Yhden päivän mittainen hätäensiapukoulutus auttaa toteuttamaan työturvallisuuslaki 46§:n edellyttämän työpaikan
riittävän ensiapuvalmiuden. 

Ensiapukurssin käytyään henkilö:

  • tunnistaa tapaturmariskit työssään
  • osaa ehkäistä tapaturmiin joutumista
  • osaa toimia hätätilanteessa oikein
  • saa valmiuksia toimia ensiavunantajana onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteessa.

Hinta:105 euroa + alv

*Kurssi käy kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseksi (1pv)

Seuraavat kurssit: